Lucie Kaas

Lucie Kaas

Det var upptäckten av ett ikoniskt mönster och ett antal äldre träfigurer som 2012 ledde Esben Gravlev att starta Lucie Kaas. Berörd av historien som återspeglades i objekten bestämde han sig för att berätta deras historia för resten av världen. Lucie Kaas har på kort tid rönt stor framgång och finns idag representerade i mer än 30 länder världen över.

Meny