Poul Henningsen

Formgivare

Poul Henningsen

(1894–1967)

Poul Henningsen föddes i Köpenhamn som son till den kända danska aktrisen Agnes Henningsen.

Milstolpar

  • 1925, Börjar arbeta med Louis Poulsen

 

Skiss över armaturen ”PH Snowball”.

Milstolpar

  • 1925, Börjar arbeta med Louis Poulsen

Han tog aldrig examen som arkitekt men studerade på tekniska skolan i Frederiksberg i Danmark under 1911–14 och sedan på tekniska högskolan i Köpenhamn under 1914–17.

 

Han började verka inom traditionell funktionalistisk arkitektur men över åren började hans professionella intresse övergå till att fokusera huvudsakligen på belysning vilket är vad han är mest känd för. Han utökade också sitt yrkesfält till att börja skriva och blev journalist och författare. Under en kort period i början av 2:a världskriget var han chefsarkitekt för Tivoli-trädgårdarna i Köpenhamn. Under den tyska ockupationen var han tvungen,som många andra kreativa personer, att fly Danmark men han blev snart en vital kraft i den danska kolonin av konstnärer som levde i Sverige.

 

Hans livslånga samarbete med Louis Poulsen började 1925 och varade fram till hans död. Än idag har Louis Poulsen nytta av hans geni. Poul Henningsen var också den första redaktören för Louis Poulsens tidskrift ”NYT”. VD för Louis Poulsen vid denna tid, Sophus Kaastrup-Olsen, gav tidskriften till PH som en gåva eftersom han hade friställts från den danska tidning där han arbetade (hans åsikter var för radikala).

 

Poul Henningsens banbrytande arbete rörande relationerna mellan ljusstrukturer, skuggor, luminans och färgåtergivning i förhållande till människans behov av ljus, förblir grunden i de belysningsteorier som fortfarande tillämpas av Louis Poulsen.

Meny